www.pp.piwko.pl

    POCZĄTEK
    NAPĘDY
    TRANSFORMATORY
    SCHEMATY
 > PROGRAMY

Proste programy

Poniżej przedstawiam kilka prostych programów mogących być przydatnymi, podręcznymi pomocami dla osób zajmujących się elektroniką.

  1. OBL_FLC.EXE [10,7kB] - programik umożliwia szybkie obliczenie jednej z trzech wartości obwodu rezonansowego (F - L - C)
  2. RST.EXE [11,0kB] - program oblicza rozkład napięć na niesymetrycznej gwieĽdzie (C-R-R) umożliwiająnaczenie kierunku wirowania fazorów napięcia sieci trójfazowej*)
  3. TRAFO.EXE [14,5kB] - program do obliczania transformatorów sieciowych małej mocy
  4. WZMACNIA.EXE [19,1kB] - program do doboru elementów dla wzmacniacza tranzystorowego w układzie wspólnego emitera
  5. ZWOJE.EXE [12,3kB] - programik umożliwia wyznaczenie ilości zwojów cewki powietrznej**)
  6. NAST_REG.EXE [13,2kB] - program umożliwia wyznaczenie nastaw regulatora PID wg. kryterium Ziglera - Nicholsa
  7. ZASILAC2.EXE [28kB] - programik dobiera elementy zasilacza stabilizowanego lub niestabilizowanego

*) Opis programu: Program pozwala na obliczenie rozkładu napięć i rozpływu prądów w niesymetrycznej gwieździe C-R-R służącej do wyznaczania kierunku wirowania fazorów napięcia sieci trójfazowej. Schemat takiego układu przedstawia rysunek poniżej.

W programie tym przyjęto, że odbiorniki Ż1 i Ż2 (żarówki) są identyczne (tzn.: RŻ1=RŻ2). Zasadza działania układu polega na nierównomiernym rozkładzie napięć na ramionach gwiazdy po przyłączeniu do symetrycznej sieci trójfazowej. Można wykazać, że jeżeli ramię gwiazdy z kondensatorem przyłączymy do fazy przyjętej jako "R", to gałąź z tą żarówką , na której odłoży się wyższe napięcie (jaśniejsze świecenie) będzie podłączona pod zacisk fazy "S". Gałąź z żarówką na której odłożyły się niższe napięcie będzie podłączona do fazy "T".
Po uruchomieniu programu należy kolejno podać wartości:

  • U - wartość napięcia fazowego sieci zasilającej (typowo: 220V)
  • C - wartość kondensatora (µF)
  • R - wartość rezystancji elementów Ż1 i Ż2 (np. żarówka 60W - 806(om))

W wyniku otrzymamy wartości napięć i rozpływy prędów w poszczególnych ramionach gwiazdy. Dobierając kondensator należy zwrócić uwagę na mogące odłożyć się na nim napięcie.
Przykład:

Program oblicza rozklad napiec na elementach wskaznika kolejnosci faz.

Podaj dane:
- U [V] = 220
- C [uF] = 0,75
- R [om] = 806
Ur = 501.8[V] Ir = 0.118[A] - galaz z kondensatorem
Us = 227.4[V] Is = 0.282[A]
Ut = 159.5[V] It = 0.198[A]

[N]astepne, [K]oniec
_

**)

Na życzenie mogę udostępnić kody Ąródłowe (Pascal) powyższych programów.