www.pp.piwko.pl

    POCZĄTEK
    NAPĘDY
    TRANSFORMATORY
 > SCHEMATY
    PROGRAMY

Układ resetu na UL7855

R1+R2+C1 - czas zadziałania WD
R2+C1 - czas impulsu resetującego
R3+C2 - czas trwania resetu po podaniu zasilania

Układ teoretyczny - wartości elementów dobrać.

reset na 555

Można rozważyć możliwość uproszczenia układu poprzez rozładowywanie kondensatora C1 przez diodę (zamiast T i R4) bezpośrednio przez pin mikrokontrolera, podając okresowo na nim poziom "0".

Wariant uproszczony

W rozwiązaniu tym układ OC na wyjściu pozwala na tworzenie iloczynu montażowego z innymi układami resetu oraz bardziej elastyczne jego dopasowanie do wymagań reszty układu.

reset II na 555