www.pp.piwko.pl

    POCZĄTEK
    NAPĘDY
 > TRANSFORMATORY
    SCHEMATY
    PROGRAMY

Identyfikacja początków uzwojeń transformatorów i silników 3faz.

Algorytm postępowania przy identyfikacji uzwojeń:

  1. Odszukanie zacisków poszczególnych uzwojeń (omomierz)
  2. Wybrać jedno z uzwojeń jako uzwojenie odniesienia (z1))
  3. Podłączyć do niego baterię (4,5V - wartość napięcie może być inna, zależnie od parametrów uzwojeń) i wyłącznik (k) zgodnie ze schematem
    Zacisk uzwojenia, do którego podłączony jest minus baterii przyjmujemy jako jego koniec. Natomiast zacisk, do którego będzie przez wyłącznik podłączony plus przyjmujemy za początek uzwojenia.
  4. Do drugiego uzwojenia podłączamy woltomierz prądu stałego (wskazówkowy, zakres kilku woltów)
  5. zamykamy na chwilę wyłącznik i obserwujemy kierunek wychylenia się wskazówki (podczas zamykania wyłącznika!!)
  6. Jeśli wskazówka wychyliła się w prawo oznacza to, że do zacisku "plus" miernika podłączony jest zacisk początku uzwojenia badanego (z2). Jeśli wskazówka miernika wychyliła się w lewo wtedy zacisk "minus" miernika podłączono z początkiem badanego uzwojenia
W analogiczny sposób można wyznaczyć początki i końce uzwojeń silnika indukcyjnego (można przyjąć, ze silnik przy badaniu zachowuje się jak transformator 3-uzwojeniowy). Przy badaniu silnika, może być konieczne użycie źródła prądu stałego o nieco większej wydajności prądowej (rysunek poniżej).
Kolejność uzwojeń silnika (U-V-W) wyznaczyć można podczas próbnego ruchu silnika na podstawie kierunku obrotów silnika.

Prosty sposób określania zgodności połączenia uzwojeń wtórnych transformatora.

Transformator należy zasilić napięciem znamionowym. Następnie mierzymy napięcia na poszczególnych uzwojeniach wtórnych (U1, U2). Łączymy uzwojenia wtórne szeregowo wraz z woltomierzem prądu zmiennego (rysunek poniżej).
Jeśli woltomierz wskaże sumę napięć obu uzwojeń, to uzwojenia połączone są zgodnie (rys a). Jeśli na woltomierzu pojawi się bezwzględna różnica tych napięć (Ux=|U1-U2|) to uzwojenia połączone są niezgodnie (rys b).