www.pp.piwko.pl

    POCZĄTEK
 > NAPĘDY
    TRANSFORMATORY
    SCHEMATY
    PROGRAMY

Silnik 3-fazowy zasilany z sieci 1-fazowej

Silnik trójfazowy może być zasilany z sieci jednofazowej. Konieczne staje się wówczas dokonanie rozruchu takiego silnika (brak momentu rozruchowego przy zasilaniu z sieci 1-faz.). Jedną z prostrzych metod rozruchu silnika pracującego w takich warunkach jest stworzenie napięcia przesuniętego w fazie względem napięcia sieci i podłączenie go do jednej z faz silnika. Dokonać tego możemy stosując kondensator rozruchowy i łącząc go jak pokazano na rysunku poniżej.

Zacisk "W" stanowi fazę rozruchową silnika. Teoretycznie po dokonaniu rozruchu kondensator można odłączyć. Pozostawienie go wpłynie na poprawę cos(fi) oraz obniży koszty związane z koniecznością stosowania dodatkowego wyłącznika kondensatora. Zmianę kierunku obrotów silnika dokonuje się przez przełączenie kondensatora z zacisku "U" do zacisku "V".
Decydując się na pracę silnika 3-faz. przy zasilaniu z sieci 1-faz. musimy uwzględnić, iż jego moment rozruchowy będzie stanowił ok. 0,25...0,5Mn, a moc spadnie o ok. 30% (U=220V).

Dla małych silników (<1kW)) wartość kondensatora rozruchowego można wyznaczyć z zależności:

C[µF] = (1800 · Pn)/U2      gdzie: Pn[W] - moc znamionowa silnika, U[V] - napięcie zasilania

Powyższy wzór można stosować również do obliczania wartości kondensatora rozruchowego dla silników 1-fazowych z fazą rozruchową.
Dla większych silników (>1kW) przyjmuje się ok. 70µF/1kW.
Należy stosować kondensatory rozruchowe na napięcia 400..630VAC przy zasilaniu z sieci o napięciu 220V.